Rewaloryzacja i przebudowa budynku Pawilonu Czterech Kopuł we Wrocławiu

Inwestycja: Rewaloryzacja i przebudowa budynku Pawilonu Czterech Kopuł na cele wystawiennicze Muzeum Narodowego we Wrocławiu.


Zakres prac: Wykonanie konstrukcji stalowej zadaszenia dziedzińca wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym w zakresie ujętym w umowie

Dane kontaktowe

Adres

Sapieżyn 19, 63-720 Koźmin Wlkp.