Expansion of Four Domes Pavilion in Wrocław

Inwestycja: Rewaloryzacja i przebudowa budynku Pawilonu Czterech Kopuł na cele wystawiennicze Muzeum Narodowego we Wrocławiu.


Zakres prac: Wykonanie konstrukcji stalowej zadaszenia dziedzińca wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym w zakresie ujętym w umowie

Contact details

Address

Sapieżyn 19, 63-720 Koźmin Wlkp.
dotacja UE

"Projekt: Dotacja na kapitał obrotowy dla Zakładu Ślusarskiego Teresa Szyszka z siedzibą w Sapieżynie 19, 63-720 Koźmin Wielkopolski realizowany w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego"