Quick pricing

Wymiary hali
Please be informed that the answer to your question will be provided by Teresa Szyszka Steel Structures Company to the given e-mail address. Your personal data will be processed by Teresa Szyszka Steel Structures Company for the purpose of answering. The provision of data is voluntary, but necessary to obtain a response. The administrator of the data is Teresa Szyszka Steel Structures Company.

Contact details

Address

Sapieżyn 19, 63-720 Koźmin Wlkp.
dotacja UE

"Projekt: Dotacja na kapitał obrotowy dla Zakładu Ślusarskiego Teresa Szyszka z siedzibą w Sapieżynie 19, 63-720 Koźmin Wielkopolski realizowany w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego"