Zabrze EC Miechowice

Inwestycja: Budowa elektrociepłowni Zabrze Fortum Silesia S.A. -estakada technologiczna


Zakres prac: Wykonanie dokumentacji warsztatowej, prefabrykacja, dostawa i montaż konstrukcji stalowej.
Waga: 125 t

Contact details

Address

Sapieżyn 19, 63-720 Koźmin Wlkp.
dotacja UE

"Projekt: Dotacja na kapitał obrotowy dla Zakładu Ślusarskiego Teresa Szyszka z siedzibą w Sapieżynie 19, 63-720 Koźmin Wielkopolski realizowany w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego"