Most skośny Kędzierzyn Koźle

Inwestycja: Budowa kotłowni z kotłem WR 25 w Fortum Bytom S.A. Elektrociepłownia Miechowice.


Zakres prac: Kompletne wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji stalowych budynku kotłowni, estakady nawęglania, estakada ciepłownicza, zasobnik węgla, estakada most skośny nawęglania

Dane kontaktowe

Adres

Sapieżyn 19, 63-720 Koźmin Wlkp.
dotacja UE

"Projekt: Dotacja na kapitał obrotowy dla Zakładu Ślusarskiego Teresa Szyszka z siedzibą w Sapieżynie 19, 63-720 Koźmin Wielkopolski realizowany w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego"