Panattoni Лодзь

Выполнение Медиа-экспертом в Panattoni Park Łódź East в Лодзи по улице Закладова


Вес металлоконструкций: 160 тонн

Строительство склада Banta в Panattoni Park Łódź Easy в Лодзи по улице Закладова


Вес металлоконструкций: 180 тонн

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Адрес

Sapieżyn 19, 63-720 Koźmin Wlkp.

телефон

+48 62 721 00 34

Электронная почта

biuro@szyszka.pl
dotacja UE

"Projekt: Dotacja na kapitał obrotowy dla Zakładu Ślusarskiego Teresa Szyszka z siedzibą w Sapieżynie 19, 63-720 Koźmin Wielkopolski realizowany w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego"