Реконструкция Павильона Четырех Куполов во Вроцлаве

Проект: Обновление и реконструкция здания Павильона Четырех куполов для выставочных целей Национального музея во Вроцлаве.


Объем работ: Изготовление металлоконструкции кровли двора с антикоррозийной защитой в объеме, указанном в контракте.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Адрес

Sapieżyn 19, 63-720 Koźmin Wlkp.

телефон

+48 62 721 00 34

Электронная почта

biuro@szyszka.pl
dotacja UE

"Projekt: Dotacja na kapitał obrotowy dla Zakładu Ślusarskiego Teresa Szyszka z siedzibą w Sapieżynie 19, 63-720 Koźmin Wielkopolski realizowany w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego"