Забже ЕС Меховице

Проект: Строительство теплоэлектроцентрали в Забже АО "Форум Силезия" - технологическая эстакада


Объем работ: Подготовка рабочей документации, сборка, доставка и монтаж стальной конструкции.
Вес: 125 тонн


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Адрес

Sapieżyn 19, 63-720 Koźmin Wlkp.

телефон

+48 62 721 00 34

Электронная почта

biuro@szyszka.pl
dotacja UE

"Projekt: Dotacja na kapitał obrotowy dla Zakładu Ślusarskiego Teresa Szyszka z siedzibą w Sapieżynie 19, 63-720 Koźmin Wielkopolski realizowany w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego"