Строительство торгового ангара в Скаржиско-Каменна

Проект: Строительство торгово-сервисного павильона в Скаржиско- Каменна.


Объем работ: Изготовление и сборка стальной конструкции и стальных аксессуаров.
Вес: 183 т


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Адрес

Sapieżyn 19, 63-720 Koźmin Wlkp.

телефон

+48 62 721 00 34

Электронная почта

biuro@szyszka.pl
dotacja UE

"Projekt: Dotacja na kapitał obrotowy dla Zakładu Ślusarskiego Teresa Szyszka z siedzibą w Sapieżynie 19, 63-720 Koźmin Wielkopolski realizowany w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego"