Expansion of the chewing gum factory in Skarbimierz

Inwestycja: Rozbudowa fabryki gumy do żucia – projekt Cherry dla firmy Mondelez w Skarbimierzu.


Zakres prac: Wykonanie konstrukcji stalowej hali (z wymaganym malowanie ppoz do R30) oraz pozostałych elementów konstrukcji stalowej towarzyszących jak: schody, drabiny, balustrady, pomosty.

Contact details

Address

Sapieżyn 19, 63-720 Koźmin Wlkp.
dotacja UE

"Projekt: Dotacja na kapitał obrotowy dla Zakładu Ślusarskiego Teresa Szyszka z siedzibą w Sapieżynie 19, 63-720 Koźmin Wielkopolski realizowany w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego"