VMI Leszno

Inwestycja: Budowa hali produkcyjnej, budynku magazynowego z częścią socjalną wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu usytuowanego w Lesznie


Zakres prac: Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej dla inwestycji w firmie VMI w Lesznie wraz z torowiskiem podsuwnicowym
Waga: 190 t

Dane kontaktowe

Adres

Sapieżyn 19, 63-720 Koźmin Wlkp.
dotacja UE

"Projekt: Dotacja na kapitał obrotowy dla Zakładu Ślusarskiego Teresa Szyszka z siedzibą w Sapieżynie 19, 63-720 Koźmin Wielkopolski realizowany w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego"